Wij zoeken
een projectlid Vinden & Bereiken


Doe ook mee en geef mantelzorgers in Helmond een boost!

Draag jij als professional, vrijwilliger of student mantelzorgers een warm hart toe? En geloof jij – net als wij – dat er veel te winnen valt met slimme preventie? Lijkt jou daarnaast leuk om mantelzorgers in een gesprek te helpen hun eigen regie te vergroten? Dan is project GoedVoorMekaarBox misschien iets voor jou!

Waarvoor zet project GoedVoorMekaarBox zich in?

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Daarom is steeds belangrijker dat zij het voor zichzelf “goed voor mekaar” hebben. In dit project krijgen mantelzorgers die dat zelf willen een preventief steuntje in de rug. We helpen mantelzorgers om hun mogelijkheden te zien, en per persoon de beste combinatie van eigen kracht en ondersteuning te vinden. Hiervoor zoeken we vanaf september 2021 tien (!) GoedVoorMekaarBoxers: mensen die in gesprek gaan met Helmondse mantelzorgers en sámen met hen kijken naar hoe en wat zij kunnen doen om het “goed voor mekaar” te hebben.

Wij verwelkomen graag twee projectleden in de Subgroep Vinden en Bereiken.

Wat doet de projectorganisatie?

De projectorganisatie bestaat uit diverse professionals, zelfstandigen en vrijwilligers die samen de schouders zetten onder dit bijzondere project. Op co-creatieve wijze werken verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen met inwoners en ervaringsdeskundigen om de Helmondse mantelzorger tijdig te vinden en bereiken, te informeren én een steuntje in de rug te geven middels de GoedVoorMekaarBox én het GoedVoorMekaarGesprek. De projectorganisatie is onderverdeeld in de volgende projectgroepen:
GVMBox Kerngroep
GVMBox Design, Inhoud en Logistiek
GVMBox Vinden en Bereiken
GVMBox Training & Opleiding
GVMBox PR & Communicatie
GVMBox Financiën en Projectcontinuïteit
GVMBox Onderzoek, Interventies en Privacy

Hoe werkt de projectorganisatie?

1 x per kwartaal komt elke projectgroep 2 uur bijeen (digitaal of fysiek), monitort de projectvoortgang, zet acties uit en stuurt bij. Er wordt zo “lean” mogelijk gewerkt en de organisatie is zo plat mogelijk. De projectdoelstellingen en de visie zijn leidend en geven richting. Binnen de projectgrenzen wordt niet alleen gekeken naar hoe mantelzorgers het best kunnen worden gevonden en geïnformeerd, er wordt óók onderzocht op welke manier we het slimste dat steuntje in de rug kunnen geven. Op basis daarvan wordt steeds bekeken op welke wijze het projectplan nader invulling moet krijgen, ingegeven door actualiteit.

Wat doet Subgroep GVMBox Vinden en Bereiken?

Deze subgroep buigt zich over de vraag op welke wijze mantelzorgers in Helmond beter gevonden en bereikt kunnen worden. Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als zodanig en denken vaak: “Mantelzorgen, dat hoort er nu eenmaal bij.” Dat mantelzorgen erbij hoort klopt inderdaad voor steeds meer inwoners. Maar dat betekent niet dat zij het altijd alleen hoeven te doen.

Mantelzorgers zijn niet allemaal even zichtbaar en vindbaar. Velen melden zich niet uit zichzelf, terwijl zij mogelijk wél de nodige hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. GVMBox Vinden en Bereiken beoogt, samen met zoveel mogelijk professionals en vrijwilligers met “signaalfuncties”, de Helmondse mantelzorger te stimuleren om zelf in actie te komen en middels een GoedVoorMekaarGesprek en GoedVoorMekaarBox een welverdiend steuntje in de rug te kiezen.

Wat doe je als projectlid GVMBox Vinden en Bereiken?

Als projectlid draag je op jouw eigen wijze bij en geef je stem vanuit jouw ervaring en perspectief. Je overlegt 4 x per kwartaal en besteedt daarnaast de nodige uren aan hand en spandiensten voor het project. Concreet besteed je 16, 32 of 48 uur per jaar (gemiddeld) aan het project voor de duur van 1,5 jaar. Hier tegenover staat een vrijwilligersvergoeding.

Wie ben jij?

Jij bent een professional, vrijwilliger, of eindejaar student aan een relevante opleiding die:
  Het leuk vindt bij te dragen aan een innovatief, co creatief lokaal (Helmonds) project.
  Thema mantelzorg een belangrijk thema vindt enthousiast wordt van slimme preventie.
  Leergierig en flexibel is en graag interdisciplinair samenwerkt.
  Gelooft dat mensen vaak het best geholpen zijn wanneer zij zoveel mogelijk zelf regie voeren.
  Benieuwd is naar nieuwe inzichten en werkwijzen, specifiek op het gebied van preventie en (psychologie van) gedragsverandering

Het is een pré als je ervaringsdeskundig (mantelzorger) bent en een goed netwerk hebt in Helmond.

Solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 9 september 2021 en doe je door een beknopte motivatie + CV te mailen aan info@goedvoormekaar.org. Een kennismakingsgesprek (eventueel digitaal) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Graag eerst meer informatie?

Bel met projectleider Bas van Poppel op 0492 – 59 89 89.

GoedVoorMekaarBox is een door gemeente Helmond gesteund project en tegelijk een groeiend lokaal netwerk dat bestaat uit professionals werkzaam bij o.a. LEVGroep, De Zorgboog, SavantZorg, Elkerliek ziekenhuis, GGZ-OB en KBO Helmond, en verder bestaat uit vrijwilligers, zelfstandigen en experts o.g.v. mantelzorg, onderzoek, preventie, ketenzorg en gedragsverandering.

Participerende organisaties

Menu