Over ons

Project GoedVoorMekaarBox is een mantelzorgproject waarvan de zaadjes zijn geplant tijdens een “hackathon” in Helmond in 2018, waar een veelheid aan Helmondse organisaties en bedrijven, professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zich bogen over de vraag:

Hoe krijgen we mantelzorg samen toekomstbestendig?

In een platte en open projectorganisatie werkt een diverse en groeiende groep mensen samen aan dit onderzoeksproject, wat eveneens beoogt mantelzorgers te empoweren.  Lees hieronder wie wij zijn (huidige en oud projectleden) en wat ons drijft:

Hennie de Gooijer
Secretaris KBO Kring Helmond en VZ KBO Bernadette, Wijkmanager Helmond bij WMH FOH, Secretaris Stichting Meedoen en Zelfstandig Ondernemer

“Ik doe mee, omdat ik zelf ervaren mantelzorger ben en daardoor weet waar je mee te maken krijgt. Onderzoek is volgens mij belangrijk om waardering te kunnen krijgen voor het thema mantelzorg.”

Sandra Polling
Zelfstandige bij De Mijmerie, Verzorgende IG, Verhalenverteller voor mensen met dementie en Specialist belevingsgerichte zorg. 

“Soms ongemerkt heb je zomaar ineens de rol van mantelzorger. Een rol die je eerst moet erkennen en daarna vormgeven. Een goed geïnformeerde mantelzorger is voor mij de reden om mee te helpen aan de ontwikkeling van de GoedVoorMekaarBox”

Ineke Folgerts
Coördinator Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Terminale Zorg, trainer Leren met LEV

“Als coördinator Mantelzorg sta ik helemaal achter de opzet van de GoedVoorMekaarbox. Ik merk nog te vaak dat mantelzorgers de weg niet weten te vinden naar alle ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen. De box informeert hierover en geeft handvatten wat je als mantelzorger zelf kunt doen om het vol te houden.”

Richard van Melis
Afgestudeerd Hogeschool De Kempel en student Learning & Development HAN University

“Ik ben als twintiger al meer dan 10 jaar mantelzorger van mijn moeder. Ik weet hoe moeilijk mantelzorgen kan zijn en hoe ondersteuning kan helpen. Ik ben in aanraking gekomen in de pilotfase van het project en het sprak mij direct aan, daarom doe ik mee. “

Sonja Adriaansen
Zelfstandig Zorgverlener voor mensen met dementie en (zeer) ervaren mantelzorger

“Ik doe mee aan het GVMBox project, omdat ik uit ervaring weet hoe zwaar het kan zijn als mantelzorger en ook weet dat het fijn is dat je als mantelzorger zomaar van iemand te horen krijgt hoe belangrijk het werk is dat jij met heel veel liefde doet.”

Ieke Bron
Coördinator Netwerk Dementie Helmond, De Peel

“Mantelzorger zijn voor iemand lijkt zo vanzelfsprekend, zo van ‘dat doe je toch gewoon’. Maar als de zorgbehoefte toeneemt kan het ook heel zwaar gaan wegen. Om mantelzorgers handvatten te geven voor juist die lastige situaties ben ik aangesloten bij het project GoedVoorMekaarBox.”

Maryam Azarfane
Medewerker Stichting Halt en ervaren mantelzorger

“Als mantelzorger ben je van onschatbare waarde voor een ander. Ik vind het belangrijk dat je als mantelzorger ook goed voor jezelf blijft zorgen en de weg weet te vinden naar ondersteuning, op alle vlakken.”

Nancy Cortenbach
Centraal Coördinator Vrijwilligers bij De Zorgboog

“Project GoedVoorMekaarBox is een blijk van waardering voor de vaak overvraagde mantelzorger. Een goed gesprek en handvatten helpen de mantelzorger om de balans weer terug te vinden.”

Rosanne Kuijken – Muileboom
LEV netwerker en Sociaal Cultureel Werker bij LEV Groep

“Vanuit mijn werk zie ik hoe mooi en goed mantelzorg is en vaak hoe ‘logisch’ en vanzelfsprekend. Maar dat betekent niet dat je het allemáál zelf uit moet zoeken of geen hulp kan krijgen. Daarom vind ik de GoedVoorMekaarBox een uitkomst. Je krijgt inzicht in de eigen mogelijkheden, en die zijn voor iedereen anders; gelukkig wel, want allemaal hetzelfde zijn is ook zo saai!”

Arlea Ahmed
Social worker AZC Baexem en ervaringsdeskundig mantelzorger

“Belangrijk is om als mantelzorger ook zélf belangrijk te zijn. Ik help graag anderen als wegwijzer, zodat zij zelf hun weg kunnen kiezen en bewandelen. Daarnaast zet ik mij graag in om (mantelzorg) ondersteuning inclusief te laten zijn, vooral voor mantelzorgers met een migratieachtergrond en ik weet dat GoedVoorMekaarBox dat ook belangrijk vindt”

Iris Verpaalen
Gedragspsycholoog bij Happiness Lab en Phd kandidaat Radboud University Nijmegen

“Mantelzorg geven is voor iedereen anders. Project GoedVoorMekaar kijkt naar de persoon, en ik geloof dat dat het beste uitgangspunt is om mantelzorgers passend te ondersteunen.”

Maartje Vos
Coördinator Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Terminale Zorg bij LEV Groep, Projectmanager RRE bij gemeente Helmond

“Wanneer de mantelzorger in balans is, houdt hij/zij het langer vol voor een geliefde te zorgen. Af en toe een dagje weg, de juiste informatie en een luisterend oor helpt. Mooi dat de GVMBox mantelzorgers in hun kracht zet en bekijkt wat zij zelf kunnen doen om in balans te blijven.”

Florine van de Mast
Ambassadeur MantelzorgNL en Vrijwilliger bij diverse stichtingen die kwetsbare mensen ondersteunen

“Bij dit project komen mantelzorg, psychologie, luisteren en sensitiviteit samen. Dit wil ik inzetten om mantelzorgers te ondersteunen om een goede balans te vinden in het leven met mantelzorg. Als je goed voor jezelf zorgt, kun je er beter voor de ander zijn.”

Sandra van Oorschot-Siegers
GGZ Consulent gemeente Helmond en Peelgemeenten bij GGZ Oost-Brabant

“Binnen mijn werk zie ik welke belasting er ligt bij mantelzorgers, daarom werk ik graag mee aan de verdere ontwikkeling van dit mooie project.”

Bas van Poppel
Projectleider en Kwartiermaker, Trainer/Coach, Docent en Gedragsveranderaar

Een mantelzorger die óók goed voor zichzelf zorgt heeft het “goed voor mekaar”, hoe zwaar of moeilijk de situatie soms ook is. De werkwijze van dit project is gericht juist op wat de mantelzorger zélf wil/kan verbeteren, en helpt om daarin net wat gemakkelijker bepaalde stappen te zetten.

Gerrie de Haart
Adviseur Mantelzorg & Werk bij Mantelzorg met Beleid

“Ik vind het belangrijk dat mantelzorgers niet zelf benadeeld worden omdat ze onbetaald voor iemand zorgen. Ik help door mantelzorgers te coachen, eigen regie te houden en ondersteunen in praktische zin, maar ook door hun zorg bewust en bespreekbaar te maken bij werkgevers.”

Ine van Lieshout
Voorzitter Cliëntenraad De Eeuwsels bij Savant Zorg

“Ik vind het belangrijk dat er goede ondersteuning en aandacht is voor de mantelzorger. Er wordt vaak gedacht dat het iets is wat je er even bij doet, terwijl het een grote impact op je eigen leven heeft. Daarom doe ik graag mee aan dit project.”

Fred Heering
Voorzitter Centrale Cliëntenraad Savant Zorg

“De beste manier van zorg en de liefdevolste is mantelzorg. Dit is wel de zwaarste. Het bijstaan van mantelzorgers én hen koesteren is waar dit project aan bijdraagt en de rede dat ik er aan deelneem.”

Diny Hurkmans
Bewegingsagoog De Zorgboog

“Graag ondersteun ik de mantelzorger zodat deze meer energie krijgt en belastbaarheid vergroot, zeker voor iemand die je een warm hart toedraagt. Dit project biedt inzichten over jezelf en leert je out-of-the-box te denken. Ik weet uitervaring hoe belangrijk dit is.

Winold Schouw
Ervaringsdeskundig mantelzorger, student Toegepaste Psychologie

“Tijdens mijn stage kwam ik voor het eerst in aanraking met mantelzorg, en een jaar later was ik opeens zelf mantelzorger. Het moeilijkste wat ik heb moeten leren is dat omdat je het tot nu toe hebt gered, dit niet hetzelfde is als zelfredzaam zijn. Ik hoop met dit project andere mantelzorgers te ondersteunen in hun eigen leerproces.”

Beppie van Luijtelaar
Verbinder bij Savant Zorg

“Veel mantelzorgers vragen te veel van zichzelf. Mooi dat de GoedVoorMekaarBox mantelzorgers in hun kracht zet en bekijkt wat ze zelf kunnen doen om in balans te blijven. Het project kijkt naar de persoon en ik geloof dat dit het beste uitgangspunt is. Dat vind ik zo mooi aan het project en daarom doe ik mee.”

Tsai-Wei (Zoe) Sung
Studente Toegepaste Gerontologie (Fontys Hogescholen)

“In 2021 hebben we op de opleiding een onderzoek gedaan naar ondersteuning van mantelzorgers en hebben we verschillende interviews gehouden om ideeën op te doen. Ook hebben we toen een interview gehouden met Bas van Poppel, de projectleider van GoedVoorMekaarBox. Ik vond het project echt mooi en inspirerend. Daarom heb ik weer opnieuw contact gezocht voor mijn 3e jaars stage. En nu loop ik stage bij project GoedVoorMekaarBox.”

Jos Gruijters
Voorzitter Cliëntenraad Zorg Thuis bij Savant Zorg

“Mantelzorg geeft en kost veel energie heb ik destijds ervaren; het is tegelijkertijd mooi en moeilijk om te doen en om vol te houden. Ik doe mee met dit project, omdat ik het belangrijk vind mantelzorg voor iedereen behapbaar te houden; je verhaal kwijt kunnen en elkaar ondersteunen door elkaar goede handvatten te geven, kan daarbij helpen.

Rianne van de Griendt
Life & Soul Coach

“Ik ben al een aantal jaren mantelzorger en was meteen nieuwsgierig naar dit initiatief. De box met leuke en informatieve inhoud tezamen met een persoonlijk, ondersteunend gesprek betekent: even aandacht voor jóu. Dat is wat we als mantelzorger soms zo missen: een luisterend oor voor jouw verhaal en samen onderzoeken wat jij zelf nodig hebt om (weer) verder te kunnen. Ik draag GoedVoorMekaar daarom een warm hart toe.”

Wilma van Asseldonk
Pensionado en voormalig Hoofd Ketenzorg bij De Zorgboog en oud VZ Stedelijk Mantelzorgoverleg gemeente Helmond

“We blijven langer thuis wonen als we ouder worden en om dit comfortabel te blijven doen hebben we elkaar nodig. De mantelzorger is daarin steeds belangrijker, noodzakelijk zelfs. Met het GVMBox project leren we van elkaar en bieden ondersteunen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.”

Jantien de Jong
Projectleider en Programmamanager Innovatie Ouderenzorg De Zorgboog

“Het beleid ‘Langer Thuis’ kun je alleen maar waarmaken wanneer mantelzorgers een deel van de zorg voor hun rekening nemen. Het is daarom van individueel én maatschappelijk belang dat mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund in hun taak.”

Joke Driessen
Projectleider Ketenzorg CVA bij Elkerliek Ziekenhuis

Thea Reinders
Verpleegkundige Kwetsbare Ouderen, NAH/CV Nazorg, Consultatieteam Complex Gedrag bij Savant Zorg

“Mantelzorgers zijn onmisbaar! Belangrijk is dat er oprechte aandacht voor ze is.”

Menu