Wij zoeken
leden Klankbordgroep (3x)


Doe ook mee en geef mantelzorgers in Helmond een boost!

Draag jij als professional, vrijwilliger of student mantelzorgers een warm hart toe? En geloof jij – net als wij – dat er veel te winnen valt met slimme preventie? Lijkt jou daarnaast leuk om mantelzorgers in een gesprek te helpen hun eigen regie te vergroten? Dan is project GoedVoorMekaarBox misschien iets voor jou!

Waarvoor zet project GoedVoorMekaarBox zich in?

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Daarom is steeds belangrijker dat zij het voor zichzelf “goed voor mekaar” hebben. In dit project krijgen mantelzorgers die dat zelf willen een preventief steuntje in de rug. We helpen mantelzorgers om hun mogelijkheden te zien, en per persoon de beste combinatie van eigen kracht en ondersteuning te vinden. Hiervoor zoeken we vanaf september 2021 tien (!) GoedVoorMekaarBoxers: mensen die in gesprek gaan met Helmondse mantelzorgers en sámen met hen kijken naar hoe en wat zij kunnen doen om het “goed voor mekaar” te hebben.

Wij verwelkomen graag leden in onze Klankbordgroep .

Wat doet de projectorganisatie?

De projectorganisatie bestaat uit diverse professionals, zelfstandigen en vrijwilligers die samen de schouders zetten onder dit bijzondere project. Op co-creatieve wijze werken verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen met inwoners en ervaringsdeskundigen om de Helmondse mantelzorger tijdig te vinden en bereiken, te informeren én een steuntje in de rug te geven middels de GoedVoorMekaarBox én het GoedVoorMekaarGesprek. De projectorganisatie is onderverdeeld in de volgende projectgroepen:
GVMBox Kerngroep
GVMBox Design, Inhoud en Logistiek
GVMBox Vinden en Bereiken
GVMBox Training & Opleiding
GVMBox PR & Communicatie
GVMBox Financiën en Projectcontinuïteit
GVMBox Onderzoek, Interventies en Privacy

Hoe werkt de projectorganisatie?

1 x per kwartaal komt elke projectgroep, dus ook de klankbordgroep, 2 uur bijeen (digitaal of fysiek), monitort de projectvoortgang, zet acties uit en stuurt bij. Er wordt zo “lean” mogelijk gewerkt en de organisatie is zo plat mogelijk. De projectdoelstellingen en de visie zijn leidend en geven richting. Binnen de projectgrenzen wordt niet alleen gekeken naar hoe mantelzorgers het best kunnen worden gevonden en geïnformeerd, er wordt óók onderzocht op welke manier we het slimste dat steuntje in de rug kunnen geven. Op basis daarvan wordt steeds bekeken op welke wijze het projectplan nader invulling moet krijgen, ingegeven door de actualiteit.

Wat doet de GVMBox Klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit diverse ervaringsdeskundige mantelzorgers uit Helmond of directe omgeving. Zij vertegenwoordigen de doelgroep en behartigen de belangen en brengen het perspectief van de mantelzorger in de projectorganisatie. Gevraagd en ongevraagd geeft zij advies. De klankbordgroep is daarbij idealiter een afspiegeling van de Helmondse bevolking, die alle “type mantelzorgers” afvaardigt. Denk daarbij aan de oudere mz, de jonge mz, de werkende mz en die mz met migratieachtergrond.

Wat doe je als lid Klankbordgroep?

Als lid van de klankbordgroep draag je op jouw eigen wijze bij en geef je stem vanuit jouw ervaring en perspectief. Je vindt leuk om mee te denken en advies te geven over hoe de werkwijze binnen het project optimaal afgestemd kan worden, binnen realistische grenzen, op een betreffende groep Helmondse mantelzorgers.

Concreet besteed je 16, 32 of 48 uur per jaar aan het project voor de duur van 1,5 jaar, met een piekbelasting in de maanden juli/aug – oktober 2021 met een piekbelasting van juli/augustus ten met oktober 2021. Tegenover jouw werkzaamheden staat een vrijwilligersvergoeding.

Wie ben jij?

Jij bent een professional, vrijwilliger, of eindejaar student aan een relevante opleiding die:
  Het leuk vindt bij te dragen aan een innovatief, co creatief lokaal (Helmonds) project.
  Thema mantelzorg een belangrijk thema vindt.
  Affiniteit hebt met commercie en/of community building.
  Graag netwerkt (makkelijk contact maakt) en geniet van grote én kleine successen.

Het is een pré als je al beschikt over een goed lokaal (Helmonds) of regionaal netwerk.

Solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 39 september 2021 en doe je door een beknopte motivatie + CV te mailen aan info@goedvoormekaar.org. Een kennismakingsgesprek (eventueel digitaal) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Graag eerst meer informatie?

Bel met projectleider Bas van Poppel op 0492 – 59 89 89.

GoedVoorMekaarBox is een door gemeente Helmond gesteund project en tegelijk een groeiend lokaal netwerk dat bestaat uit professionals werkzaam bij o.a. LEVGroep, De Zorgboog, SavantZorg, Elkerliek ziekenhuis, GGZ-OB en KBO Helmond, en verder bestaat uit vrijwilligers, zelfstandigen en experts o.g.v. mantelzorg, onderzoek, preventie, ketenzorg en gedragsverandering.

Participerende organisaties

Menu